ทัวร์ในประเทศ
ข้อมูลบริษัท
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยวผาแต้ม - สามพันโบก - ภูผาเทิบ - มุกดาหาร Unseen วัดสองคอน - พระธาตุพนม – นครพนม พระตำหนักภูพาน โดยรถตู้ 4 วัน 3 คืน

สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน มหัศจรรย์แห่งภูผาใต้มหานทีแม่โขง โดยรถตู้วี ไอ พี 9 ที่นั่ง

กำหนดเดินทาง     ช่วงเดือน ธ.ค. – มี.ค. ทุกวันพฤหัสบดี / กรุ๊ป 8 ท่านเลือกวันเดินทางได้เอง  

วันแรก  ....กรุงเทพฯ-อุบลฯ
19.30 น. รับคณะที่จุดนัดหน้า ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ออกเดินทางไป  จ. อุบลฯ  

วันที่สอง ...  ผาแต้ม - สามพันโบก -  ภูผาเทิบ                                                                                                                                              
06.00 น. ถึงผาแต้ม ชมแสงยามเช้าเหนือลำน้ำโขงที่กั้นเขตแดนไทย-ลาว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(1) เที่ยวชมภาพเขียนสีโบราณ ชมเสาเฉลียงลักษณะเป็นแผ่นหินกว้างทับซ้อนเหมือนรูปดอกเห็ด  ชมน้ำตกแสงจันทร์ 1 ใน Unseen Thailand เดินทางไปอ.โพธิ์ไทร
เที่ยง…รับประทานอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
บ่าย...ชมสามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย 1 ในแหล่งท่องเที่ยว 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน มหัศจรรย์แห่งภูผาใต้มหานทีแม่โขง แอ่งหินน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 แอ่ง จากนั้นไป อช.มุกดาหาร เข้าบ้านพักของ อุทยานฯ
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ(3) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ... ภูผาเทิบ - มุกดาหาร – Unseen วัดสองคอน - พระธาตุพนม
05.30 น. สมาชิกที่ตื่นเช้า ชม ลานมุจลินท์ และผาอูฐ จุดชมวิวสวยๆ ในยามเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4) ชมสวนหินธรรมชาติขนาดใหญ่กลุ่มหินมีรูปร่างต่างๆ เช่น จานบิน เก๋งจีน มงกุฎ หินจระเข้
ชมทิวทัศน์ของเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สอง และแขวงสะหวันนะเขตได้เต็มๆ ที่ภูมโนรมย์
ชมหอแก้วมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน /พิพิธภัณฑ์ประวัติเมืองมุกดาหาร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) หลังอาหารเลือกซื้อของฝากที่ตลาดอินโดจีน  เดินทางต่อไปวัดสองคอน ริมแม่น้ำโขง ชมอาคารสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 1 ใน unseen Thailand จากนั้นสักการะองค์ พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำปีเกิด (ปีวอก) และองค์พระธาตุเรณูนคร ถิ่นสาวงามภูไท เข้าพักที่โรงแรมโรงแรมนครพนมริเวอร์วิว หรือเทียบเท่า
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ(6) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ... นครพนม - พระตำหนักภูพาน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(7)ที่โรงแรม
08.00 น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่มีความสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน(8) เที่ยวพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ iwc replica watches uk sale และอุทยานแห่งชาติภูพาน
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ(9) หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก  ส่งท่าน ณ จุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ...ด้วยความประทับใจ เวลาประมาณ 22.00 – 23.00 น.
***********************************************************
อัตราค่าบริการ  ท่านละ 4,900 บาท
อัตรานี้รวม :: รถตู้ปรับอากาศ อย่างดี  ตลอดการเดินทาง /ค่าที่พัก 2 คืน /ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามรายการ น้ำดื่มตลอดการเดินทาง /ค่าประกันการเดินทางท่านละ 300,000 บาท /ค่าธรรมเนียมอุทยาฯผาแต้ม / ภูผาเทิบ / ภูพาน / หอแก้วมุกดาหาร /ค่าเจ้าหน้าที่นำทางอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ...โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการเดินทาง โดยยึดถือความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
***********************************************************
บริษัท กรีน เวย์ ทัวร์  แอนด์ เวิล์ด  แทรฟเวล จำกัด
omega replica watches uk sale
884/2 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์   ต. เทพารักษ์  อ. เมือง  จ.  สมุทรปราการ   10270                
โทร. 0-2753-4496,0-2383-7559,08-1918-2892,08-1443-5158   แฟกซ์ 0-2753-4497
www.greenwaytour.com
      E-mai l: greenwaytour@yahoo.com


จองทัวร์ ผ่านแบบฟอร์ม

คลิก ชมภาพเพิ่มเติมทัวร์นี้

3