ข้อมูลบริษัท
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยวเกาะสิมิลัน-เกาะตาชัย พัก เต็นท์ / บ้านแอร์ / บ้านพัดลม อุทยานแหชาติหมู่เกาะสิมิลัน(เกาะสี่) 2 คืน

ครั้งหนึ่ง ในชีวิตที่คุณต้องเดินทางไปเที่ยวที่แห่งนี้..เกาะสิมิลัน.ดำน้ำชมปะการัง-จุดชมวิวลานข้าหลวง-เกาะเมี่ยง,เกาะแปด-เกาะตาชัย พิเศษ เกาะกลางทะเลระหว่างสิมิลัน-สุรินทร์ ครั้งหนึ่ง ในชีวิตที่คุณต้องเดินทางไปเที่ยวที่แห่งนี้..เกาะสิมิลัน.. เพิ่ม พิเศษ เกาะตาชัยเกาะโดดเดี่ยวอยู่ระหว่างหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ เดินทางโดยรถปรับอากาศ 5 วัน 4 คืน

กำหนดวันเดินทาง  3-7 เม.ย. 58 วันหยุดจักรี

วันที่แรกของการเดินทาง... กรุงเทพฯ - ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา
18.00 น.    พร้อมกันที่จุดนัดหมายที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ จะมีทีมงานกรีน เวย์ ทัวร์ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ออกเดินทางไปจุดรับที่ 2
19.00 น.    รับที่จุดนัดหมายที่ 2 ปั๊มบางจาก ติดบิ๊กซี พระราม 2 ออกเดินทางไปท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา ระหว่างทางจะมีการแนะนำทีมงานและผู้ร่วมเดินทาง บริการอาหาร (1) และเครื่องดื่มบนรถ
 
วันที่สอง... ทับละมุ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน – เกาะสี่ (เกาะเมียง)
06.00 น.    เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ ให้ท่านทำธุระส่วนตัวและจัดเตรียมสัมภาระ
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (2) ที่ร้านอาหารบริเวณท่าเรือทับละมุ หลังอาหารออกเดินทางโดยเรือท่องเที่ยวทางทะเล มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลัน สวรรค์ของนักท่องทะเล บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ เครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง ตามอัธยาศัย พร้อมทั้งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับฝูงปลาโลมาที่อาจจะว่ายน้ำขึ้นมาต้อนรับท่านสู่เกาะสิมิลัน ดื่มด่ำความสวยงามของธรรมชาติ และชมทัศนียภาพแห่งท้องทะเลอันดามัน …
11.30 น.    เดินทางถึงเกาะสี่ ท่านจะพบน้ำทะเลที่ใสราวกับสระว่ายน้ำ ตื่นตากับน้ำทะเลสีฟ้าตัดกับหาดทรายสีขาวละเอียด เรือจอดให้ท่านรับประทานอาหาร (3) บนเรือ หลังอาหารนำท่านลงเรือเล็กเข้าสู่เกาะสี่ เข้าที่พัก (บ้านพักอุทยานหรือเต็นท์) รอรับกระเป๋าสัมภาระจากทีมงาน
กิจกรรมยามบ่าย นำท่านเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเกาะสี่เส้นทางไปหาดเล็ก ระยะทาง 300 เมตร จุดนี้ท่าน
สามารถพบเห็นค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่ๆ บนต้นไม้ได้ระหว่างทาง ถึงหาดเล็กท่านจะได้พบกับหาดทรายขาว น้ำทะเลใสๆ  เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้อุปกรณ์ดำน้ำอย่างถูกต้องและปลอดภัย ให้ท่านอิสระ ถ่ายรูป ฝึกการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ หรือจะเดินตามหานกชาปีไหน ค้างคาวแม่ไก่ และปูไก่ สัตว์ที่หาพบได้เฉพาะในหมู่เกาะสิมิลัน หรือท่านจะขึ้นจุดชมวิว ลานข้าหลวง ที่สามารถชมทิวทัศน์หมู่เกาะสิมิลันได้ทั้ง 9 เกาะ ทางขึ้นลาดชันและต้องปีนไต่ก้อนหินในบางช่วง หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.    รับประทานอาหารค่ำ (4) และพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือหาชมปูไก่ยามค่ำคืน

วันที่สาม.. เกาะสี่ - เกาะแปด หินเรือใบ – เกาะเก้า – เกาะเจ็ด
06.30 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำธุระส่วนตัว เตรียมความพร้อมในชุดเล่นน้ำทะเล
07.30 น.  บริการอาหารเช้าบนเรือ (5) พร้อมขนมปัง ชา กาแฟ โอวัลติน หลังอาหารออกเดินทางไปเกาะแปด (สิมิลัน) ให้ท่านอิสระกับการเล่นน้ำหน้าหาดบริเวณอ่าวเกือกม้า และเดินขึ้นพิชิตจุดชมวิวหินเรือใบ สัญลักษณ์ของเกาะสิมิลัน เก็บภาพความประทับใจให้เพียงพอ จากนั้นเดินทางไปดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากหลายชนิดที่เกาะเก้า และเกาะห้า-เกาะหก
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (6) หลังอาหารดำน้ำชมปะการังที่เกาะเจ็ด
และเกาะสี่ ท่านจะพบกับกลุ่มปะการังเขากวาง ดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูน สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามกลางทะเลอันดามันที่หน้าหาดเกาะสี่
18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ (7) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่... เกาะสี่ – เกาะตาชัย – ท่าเรือคุระบุรี
06.30 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำธุระส่วนตัว ให้ท่านเก็บสัมภาระ เตรียมความพร้อมในชุดเล่นน้ำทะเล ทีมงานนำสัมภาระขึ้นเรือ
07.30 น.   บริการอาหารเช้าบนเรือ (8) พร้อมขนมปัง ชา กาแฟ โอวัลติน ออกเดินทางไปเกาะตาชัย
10.30 น.   เดินทางถึงเกาะตาชัย เป็นเกาะโดดเดี่ยวอยู่ระหว่างหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ และเป็นเกาะที่ยังคงรักษาสภาพธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ท่านจะพบกับหาดทรายยาวเหยียดขาวสะอาด นำท่านดำน้ำชมปะการังบริเวณด้านเหนือของเกาะ จากนั้นนำท่านขึ้นเกาะสัมผัสกับหาดทรายขาวละเอียดดุจผงแป้ง
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (9) แบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะ หลังอาหารให้ท่านสัมผัสกับความบริสุทธิ์ของเกาะตาชัยอย่างเต็มอิ่ม หรือดำน้ำชมปะการังบริเวณหน้าเกาะ
15.00 น.   กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ
18.30 น.   รับประทานอาหารค่ำ (10 louboutin verkoop) ที่ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า... ทับละมุ-กรุงเทพฯ
05.00 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...ด้วยความประทับใจ


****************************************************************************************
หมายเหตุ...
รายการท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนในแต่ละวันได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและ
คลื่นลม โดยยึดถือความสะดวกสบายและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ       
พักเต็นท์ 2 คืน                      ท่านละ     8,400 บาท
พักบ้านปรับอากาศ 2 คืน    เพิ่มท่านละ     1,600 บาท
พักบ้านพัดลม 2 คืน           เพิ่มท่านละ     600 บาท
เด็กอายุ 4-11 ปี                         ลด    1,000 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าบริการ (พักรวมกับผู้ใหญ่ ไม่ใช้ที่นั่งบนรถ)
รับที่ท่าเรือทับละมุ ลดท่านละ 1,200 บาท  ชาวต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียมท่านละ 400 บาท


ราคานี้รวม ::
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น เดินทางไป-กลับ    
ค่าเรือท่องเที่ยวทางทะเล หมู่เกาะสิมิลัน-เกาะตาชัย
ค่าอาหาร 10 มื้อ พร้อมน้ำดื่ม-กาแฟ-โอวัลติน-น้ำอัดลม ตลอดการเดินทาง    
ค่าที่พัก 2 คืน (บ้านพัก หรือเต็นท์พร้อมเครื่องนอน)    ค่าเรือเล็กสำหรับขนถ่าย
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ cheap louboutin
ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ                    
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว                    
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000
บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
***********************************************************************
ติดต่อสอบถาม
บริษัท กรีน เวย์ ทัวร์ แอนด์ เวิล์ด แทรฟเวล จำกัด 884/2 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10270

0-2383-7559,0-2753-4496,08-1918-2892(หนึ่ง)08-1443-5158(วัน)
www.greenwaytour.com  E-mail : greenwaytour@hotmail.com
3